ISKASA popis

Základní rozdělení uživatelů

 • Superadmin - správce, uživatelů, kontaktů, dokumentů k tisku, nastavení času za pronájem prostor, zakladní nastavení statistik
 • Obchodník admin - vkládá akce a veškeré informace k nim, má přístup k statistikám a grafům, k nastavení skladových položek služeb, zboží a prostor
 • Obchodník základ - vkládá akce a veškeré info k akcím, má přístup k veškerým položkám zboží a služeb
 • Technici - rozdělení práv
  • Technik hlavní - technika a ceny, editace, mazání, nová, sklady, výrobci, balíčky, kategorie, dodavatelé, tisk akcí, přehled sklad, nákladové položky
   Technik provoz - přehled techniky bez cen v akcích, nákladové položky
   Technik nahlížející - základní přehled a účast na akcích, evidence v personálu
 • Nahlížejíci - má přístup k informacím o probíhajících akcích s možností vyhledávání i podle kalendáře
 • Zodpovědná osoba - tu určuje obchodník, podle jednotlivých položek zboží, služeb, techniky a prostor, tou může být kdokoliv

 

Superadmin

 • Doklady - tiskové šablony, editace a vkládání nových
 • Pronájem - nastavení času OD - DO a sazby podle konání akcí
 • Statistiky - KPI podle měsíce, roku, grafické přehledy
 • Kontakty - hlavní kontakt nájemce pro vystavení dokladu
 • Uživatele - nastavuje přístupy, práva, posílání info o akcích
 • Infoshhetáři :) - přehled akcí podle data rozesílání na email i s přílohama

 

Obchodník admin

 • Nové akce - zakládá akce podle data
  • Základní info - termín akce od - do, odběratel, popis, zodpovědná osobas akce
  • Prostory - pronájem prostor, místa, budov podle termínu s možností nastavení slev
  • Služby - vázané na akci, ceny, kusy, slevy
  • Mobiliář - nabídka mobiliáře pro danou akci, počty kusů, slevy, ceny
  • Technika - buď nastavuje technik nebo vkláda techniku a balíčky techniky obchodník co má zpřístupněno
  • Catering - kompletní informace o zboží, službách ceny, kusy, slevy, termínky podle průběhu akce na datum a čas
  • Auta - pronájem podle času, kilometrů
  • Personál - rozdělení animátoři a další obsluha podle akce
  • Přílohy - vázané přílohy k akci, posílají se i na email Infosheet
  • Detail - kompletní rozpis harmonogramu akce
  • Objednávka - kompletní přehled o celkových cenách, slevách a počtech kusů podle zadaných parametrů s možností tisku
  • Smlouvy - generování smlouvy podle akce, odběratele, dodavatele a položek z akce
  • Protokol - předávací protokol před a po akci
  • Dokumenty - přiložené dokumenty k vybrané akci, upload, editace, stažení
    
 • Přehled a seznam akcí - možnost vyhledávání podle vybraných kritérií i v kalendáři
 • Objednávky - soupis objednávek podle akcí s vazbou na skladové karty
 • Faktury - generování faktur podle akcí, příprava a vazba na skladové karty a skladové pohyby
 • KPI - statistiky i grafy podle konání akcí, služeb, prostor. Měsíční a roční přehledy.
 • Skladové karty - evidence všech pohybu skladu, prodej prostor, majetku, techniky a služeb s možností KPI podle položek za vybrané období
 • Přehled auta - přehled vytížení aut v kalendáři
 • Přehled budovy - přehled vytížení prostor v kalendáři
 • Kontakty - správa kontaktu s přehled platební morálky
 • Partneři - přehled sponzorů, základní info o platbách a fakturách
 • Partneři vstup - prodej např. vstupenek na akce, služby podle vybraného partnera a objektu s možností KPI statistik
 • Časová osa - historické sledování pohybu služeb, techniky, služeb, prostor podle vybrané akce
   
 • Nastavení - základní přehledy pro zakládání akcí
  • Prostory - nabídka areálů, budov, míst, kompletní popis budov s možností výpisu do předávacího protokolu.
  • Služby - nabídka a evidence služeb
  • Mobiliář - nabídka a evidence veškerého mobiliáře k pronájmu
  • Personál - nabídka a evidence veškerého personálu
  • Správci - kontakty pro provoz akce
  • Auta - nabídka a evidence
  • Technika - nabídka a evidence, kategorie
  • Parametry - ke každé položce zboží, službě, technice nebo prostorám může být nastaveno plno dalších parametrů, které jsou nedílnou součástí vybrané položky
  • Logolinky - použité grafické informace např. v objednávkách a dalších dokumentech
  • Catering - nabídka a evidence, vkládání služeb a zboží
    
 • Pracovní výkaz a kalendář - přehled činností každého uživatele s možností týdenních přehledu pro tisk.
 • Tlačítka - uživatel si nastavuje rychlé odkazy podle menu nebo aktuálních akcí
 • Poznámky - jednoduché poznámky pro uživatele
 

Obchodník základ

 • Nové akce - zakládá akce podle data
  • Základní info - termín akce od - do, odběratel, popis, zodpovědná osobas akce
  • Prostory - pronájem prostor, místa, budov podle termínu s možností nastavení slev
  • Služby - vázané na akci, ceny, kusy, slevy
  • Mobiliář - nabídka mobiliáře pro danou akci, počty kusů, slevy, ceny
  • Technika - buď nastavuje technik nebo vkláda techniku a balíčky techniky obchodník co má zpřístupněno
  • Catering - kompletní informace o zboží, službách ceny, kusy, slevy, termínky podle průběhu akce na datum a čas
  • Auta - pronájem podle času, kilometrů
  • Personál - rozdělení animátoři a další obsluha podle akce
  • Přílohy - vázané přílohy k akci, posílají se i na email Infosheet
  • Detail - kompletní rozpis harmonogramu akce
  • Objednávka - kompletní přehled o celkových cenách, slevách a počtech kusů podle zadaných parametrů s možností tisku
  • Protokol - předávací protokol před a po akci
  • Dokumenty - přiložené dokumenty k vybrané akci, upload, editace, stažení
  • Sledování akcí - podle zodpovědné osoby se zpětnou vazbou na obchodníka
   • Obchodník - zadá zodpovědné osoby na prostory, služby, inventář, techniku a personál
   • Zodpovědná osoba - má denní přehled po příhlášení co má nastarost s možností kalendáře a soupisu podle akcí
     
 • Přehled a seznam akcí - možnost vyhledávání podle vybraných kritérií i v kalendáři
 • Přehled auta - přehled vytížení aut v kalendáři
 • Přehled budovy - přehled vytížení prostor v kalendáři
 • Kontakty - správa kontaktu s přehled platební morálky

  Na vyžádání
 • Partneři - přehled sponzorů, základní info o platbách a fakturách
 • Partneři vstup - vkládání vstupů podle vybraného partnera a budovy
 • Pracovní výkaz a kalendář - přehled činností každého uživatele s možností týdenních přehledu pro tisk.
 • Tlačítka - uživatel si nastavuje rychlé odkazy podle menu nebo aktuálních akcí
 • Poznámky - jednoduché poznámky pro uživatele
 

Technik

 • Přehled akcí - třídění v kalendáři
 • Kontakty - dodavatelé techniky, třídění a rozpisy podle dodavatelů, tisk objednávek a rozpočtu podle dodavatelů
 • Sklady - rozdělení techniky podle skladů
 • Výrobci - rozdělení techniky podle výrobce
 • Balíčky - seskupování techniky pro obchodníky pro rychlé vkládání do akce
 • Nabídky - seskupování techniky podle nabídek, tisk, kopírování nabídek mezi sebou, kalkulace podle nabídek
 • Tisk akcí - tisk přehledu techniky podle akce a datumu OD - DO
 • Technika kategorie - třídění techniky podle nastavených kategorií
 • Technika - kompletní přehled techniky v nabíce s cenou, kusy
 • Personál - evidence personálu z techniky:
  • Pokud je DOVIS nastaven tak, že má technik práva i pro evidenci personálu pak může:
   • Evidovat samostatně osoby podle akce a požadavku na personál u vybrané akce s technikou a personálem
   • Evidovat personál samostatně pro vybranou akci podle osoby a doplňovat všechny potřebné informace k osobě
   • Tisk personálu podle akce s přehledy nákladu a zisku

 

Nahlížející

 • Má přístup pouze k seznamu akcí podel kalendáře s možností vyhledávání.
 • Zobrazují se pouze základní a hlavně důležité informace k vybrané akci.
 • Pokud je ale nastaven jako zodpovědná osoba
  • u vybraných položek zboží, služeb nebo prostor, pak má přehled podle akcí co musí za zboží,  služby nebo prostory  potvrdit pro obchodníka, že je akce připravena.
  • zvukové nebo hlasové nastavení pro kontrolu nových položek 
  • zvuková kontrola na nové položky

KPI - měsíční statistiky

 • Přehledy za období OD - DO
 • Prostory
 • Ostatní služby
 • Inventář
 • Technika
 • Personál
 • Catering
 • Za služby celkem
 • Celkem za vše

S možností vkládání poznámek podle měsíce pro tisk přehledů.

 

KPI - roční statistiky

 • Přehledy a ukazatele za všechny roky provozu i zpětně
 • Grafický výstup se zobrazením hodnot v grafu
 • Rozpisy podle služeb a zboží, linie grafy
 • Rozšířili jsme roční grafy i podle jednotlivých služeb, zboží a techniky
 • Rozšíření se týká rozpisů podle jednotlivého měsíce a roku
 

KPI přehledy

 • přehledy za období OD - DO
 • sloupcové grafy
 • tabulkové rozpisy podle jednotlivých služeb a zboží
 • třídění podle osob, stavu OPCE
 

KPI uživatele

 • přehledy za období OD - DO
 • kruhové grafy
 • třídění podle stavu akce
 • třídění podle obchodníků

 


Registrace uživatelů do akcí

 • U každé akce, kterou obchodník nastaví jako veřejnou, se mohou registrovat další účastníci
 • Využití pro registrace učastníků třeba pro:
  • sportovní akce - evidence výsledků
  • catering - rozdělení např pro např. snídaně, obědy, atd.
  • dětské akce - soutěže, registrace počtu hostů atd.
  • venkovní akce - jakéhokoliv druhu
    
 • individuální možnosti podle potřeb
 • jednoduchý registrační formulář, jen osoba, email popř. telefon
 • nutno dodržovat GDPR podmínky pro registraci


.